Flexible Raumkonzepte

Gesamtfläche Büro: 12.000 m2 

Büroflächen mietbar: 170–4.000 m2

Grundrisse können flexibel an Mieterwünsche angepasst werden

mieter-6
grundriss_das-e-344-345

Beispielgrundriss EG

Gesamtfläche 360 m²

Arbeitsplätze ca. 10

4 Ausbildungsräume

Café – Lounge

grundriss_das-e-341

Beispielgrundriss 1. OG

Gesamtfläche 1.092 m²

Arbeitsplätze ca. 77

3 Konferenzräume

Think Tank

Café – Lounge

grundriss_das-e-342

Beispielgrundriss EG

Gesamtfläche 167 m²

Arbeitsplätze ca. 10

Konferenzraum

Teeküche

grundriss_das-e-344

Beispielgrundriss 1. OG

3 Mieter mit Gemeinschaftsflächen

Gesamtfläche 443 m²
Gemeinschaftsflächen 129 m²
– Konferenzraum
– Serverraum
– Café – Lounge

1.Mieter

Fläche ab 163 m²
Arbeitsplätze ca. 18

2. Mieter

Fläche ab 107 m²
Arbeitsplätze ca. 16

3. Mieter

Fläche ab 44 m²
Arbeitsplätze ca. 8